Gedragsverandering door de inzet van stewards

Zoals in meerdere stedelijke centra werd in de binnenstad van de Gemeente Tilburg overlast ervaren door het wild parkeren van fietsen en scooters. Om deze overlast tegen te gaan zijn in de binnenstad parkeervakken voor fietsen ontwikkeld waarbinnen de fietsen en scooters gestald dienen te worden. Wanneer een fiets of scooters buiten dit vak geparkeerd dan worden deze door de gemeente verwijderd.

Tijdens de introductiefase van deze nieuwe maatregel hebben we in opdracht van de gemeente Tilburg ‘fiets stewards’ ingezet om de bevolking te attenderen op deze nieuwe maatregel.
De stewards patrouilleerde in de binnenstad, spraken eigenaren van verkeer geparkeerde fietsen en scooters aan of hingen een informatie leaflet aan de verkeerd geparkeerde fiets of scooter.

Resultaat, met de inzet van de ‘fiets stewards’ is de maatregel succesvol ingevoerd en is er spraken van een significante afname van de parkeerproblematiek.